skip to Main Content
Luftkvalitetspaket mini innehåller en klimatsensor som ansluts till mobilnäten och drivs med nätström via ett nätaggregat.

I samband med leverans skickas ett mail ut till er med de uppgifter som vi behöver för att registrera er enhet i ett konto i vår molnplattform. I välkomstmailet hittar du dina temporära inloggningsuppgifter. I guiden nedan använder vi två begrepp som kan vara nya för dig. Widget avser en inramad ruta i användargränssnittet där en visst typ av information visas, exempelvis temperaturvärden. Dashboard avser en samling av widgets, en hemskärm med alla widgets samlade.

Första steget är att du packar upp din sensorenhet märkt AKKR8.

Steg 1:Gå till mydevices.cloud.

mydevices cloud

Steg 2: Aktiveringsmejl

När du beställt enheter av oss kommer du att få ut ett mail där du skall registrera din mailadress som skall kopplas till kontot. Därefter skickas en aktiveringslänk till denna mejladress. När du klickar på aktiveringslänken i mejlet så kommer du att behöva välja ett eget lösenord och logga in på ditt konto. Var noga med att kolla din skräppost ifall dessa mail inte dyker upp.

Lösenord kan du själv återställa, men att ändra din mailadress är något vi behöver administrera, kontakta då vår support.

Steg 3: logga in
I samband med din beställning får du ett aktiveringsmail till den mailadress du angett till oss. I det mailet anger du själv lösenord för att accessa ditt konto.
Steg 4: Enhetsöversikt

Enhetsöversikt

Enhetsöversikten visar:
enhetens namn
matningsspänningen i volt
signalstyrka för anslutningen
uppkopplingsstatus visar att enheten är uppkopplad och fungerar
sensorfel visar om det finns något läsfel i enheten
firmware version visar mjukvaruversion
senaste anslutning visar tid när enheten var senast var ansluten och rapporterade data
typ av uppkoppling visar på vilket sätt enheten är uppkopplad
Steg 5: Kartan
device position Kartan visar området där enheterna befinner sig. Denna widget fungerar som en vanlig Google Maps-applikation. Du kan skrolla, flytta runt kartan och om man håller muspekare över ikonen med termometer så kommer det att visas ett pop-up fönster med information från sensorn. Här kan du se den senaste mätningen från de inbyggda sensorerna. Sensorn kommer att visas på kartan på en position (latitud och longitud) som du själv kan ändra. Denna funktion gör att man själv kan sätta ut enheterna på en karta där de befinner sig, mer om det senare.
Steg 6: Position
Ändra positionI widgeten för enhetens position kan man byta position för enheten på kartwidgeten så den visas där den verkligen är installerad, något som inte sker automatiskt då enheten saknar GPS. Om man klickar på den vänstra symbolen, hålkorset, så kommer plattformen använda den aktuella devicens position. Detta kan vara din dator, surfplatta eller telefon. Praktiskt när man vill placera ut enheten på en karta när man är i fält. Klicka på bocken så kommer positionen att lagras, eller krysset för att ångra.
Steg 7: Temperatur
temperaturerTemperatur visar den senaste temperaturen som skickats. Widgeten ändrar bakgrundsfärg vid olika förutsättningar. Normal visas med grön färg och rött när temperaturen har överstigit viss gräns. Widgeten ändrar färg vid viss temperatur för att du lättare skall kunna se om något är fel. Detta gör det lättare att överblicka vad som händer när man använder mobila enheter.
Steg 8: Temperaturtrender

temperaturtrenderTemperaturtrend visar temperatur från alla sensorer och man kan ställa in hur lång tid bak den visar. Det går att visa olika tidsintervall för data. Om du klickar på klocksymbolen så kan du ändra tidsintervallet. Då är det lätt att följa temperaturmätningar och se mätningar upp till 30 dagar tillbaka i realtid.

När du öppnar upp inställningarna för tidsintervall kommer ett popupfönster att dyka upp, se mer nedan!

Realtime visar mätvärden i realtid. Du kan ställa in hur du vill att tidsintervallet skall visas i diagrammet från 1 minut till 30 dagar tillbaka. Detta gör att du kan se historiken på med upp till en månad tillbaka. Glöm inte att trycka på Update för att uppdatera och spara ändringarna.

temperaturdiagram

Du kan trycka på History för att byta till inställningar som visar historiken för mätvärden för en specifik dag, vecka eller månad beroende hur du ställer in inställningarna. Glöm inte att tryck på Update för att uppdatera och spara ändringar.

När du har använt historikfunktionen så behöver du ändra tillbaka till Realtime för att mätvärden ska visas korrekt och uppdateras vid varje mätning.

Steg 9: Luftfuktighet
LuftfuktighetstrenderNästa widget visar Luftfuktighet. Den här widgeten fungerar på samma sätt som temperaturwidgeten vi beskrev ovan. Normalvärdet visas med ljusblå färg, röd färg visas när värden på luftfuktighet under- eller överstigit gränsvärdena. Normalvärde för luftfuktighet är 40-60%.
Steg 10: Luftfuktighetstrender
Luftfuktighetstrenden fungerar enligt samma princip som temperaturtrenden. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 11: eCO2
koldioxidNästa widget visar eCO2, ett beräknat CO2-värde. Den inbyggda sensorn för luftkvalitet mäter ekvivalent CO2 (eCO2). Ekvivalent CO2 är en indikation på koncentrationen av CO2. Denna widget fungerar på samma sätt som andra widgets. Normalvärdet visas med grön färg och ändrar färg till rött när nivån överstiger 1000 ppm. Vi följer European Collaborative Action (ECA) studier om luftkvalitet och har satt upp larmnivåer efter deras standard.
Steg 12: eCO2-trender
eCO2-trenden fungerar enligt samma princip som andra trendgrafer. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 13: eTVOC
Luftföroreningar i ppbNästa widget ”Luftföroreningar” visar eTVOC, ett beräknat TVOC-värde. Denna widget visar total mängd flyktiga organiska föreningar i luften. eTVOC står för ekvivalent total mängd flyktiga organiska föreningar och är ett mått på den totala mängden av alla utsläppta gaser som kommer från gifter och kemikalier. Sensorn kan inte detektera samtliga organiska föroreningar som finns, men har stöd för alkoholer, aldehyder, ketoner, organiska syror, aminer, alifatiska och aromatiska kolväten. Denna widget fungerar på samma sätt som andra widgets. Normalvärdet visas med gul färg och ändrar färg till rött när nivån överstiger 250 ppb.
Steg 14: eTVOC-trender
eTVOC-trenden fungerar enligt samma princip som andra trendgrafer. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 15: Batterinivå

BatterinivåBatterinivån visar status för batteri om du har ett batteri installerat på enheten. Färgen på batterinivån kommer att bytas från grön till rött beroende på hur många % av laddning som finns kvar i batteriet.

OBS! Du får under inga omständigheter byta batterityp i enheter som har inbyggd laddare. Endast litiumjonceller kan laddas med den inbyggda laddaren. Du får inte använda andra batterier än de som levererats av oss, det utsätter dig och din omgivning för brandfara.

Steg 16: Larmwidget

I larmwidgeten kommer detaljerad larminformation att visas om enheten detekterar att temperaturen har stigit över ett gränsvärde. Larm kommer att rapportera till den email adress du angav vid beställning. Man kan se vilken tid larmet har skapats och vilken sensor som rapporterade in den avvikande temperaturen.
17. Schemainställningar
När du klickar på ”AKKR8 Office setup” kommer du vidare till nästa dashboard med schemainställningar för hur ofta enheten skall ladda upp. Så här ser dashboarden med inställningar för schemaläggning ut:
Mätningar
För att ändra inställningar för schemat:
I widgetrutorna accepteras bara siffror. I ”Antal timmar mellan varje mätning dagtid” och ”Antal timmar mellan varje mätning nattetid” kan du bara ange mellan ”1” och ”10”. Glöm inte att spara de ändringar du gör. Tryck på ”✔︎” för att spara ändringarna. Det kommer upp ett fönster under widgeten som informerar dig att ändringarna har sparats.
Luftkvalitetspaket mini har en mätsekvens på runt 25 minuter för varje mätning, vi rekommenderar därför att du mäter en gång per timme som tätast. Med tätare mätningar så kommer temperaturen i kapslingen att stiga. Vi har konfigurerat enheten och delar dagen i två perioder: ”day time” och ”night time”. ”Day time” betyder den aktiva tid när till exempel en lokal är bemannad eller när det är öppet för besök och ”night time” när lokalen är stängd och det inte vistas någon i lokalen. Vi anger att dagtid startar 7 och varar fram till klockan 22. Enheten synkar tidszonen automatiskt.

Steg 18: Auditlogs
Auditlogs visar allmän historik om ditt konto, din enhet och din dashboard. Här kan man se vem och vad har gjorts från den dagen enheten, dashboard och konto har skapats.
Steg 19: Profil

profil

Uppe till höger vid ditt användarnamn finns en meny man kan komma till och där finns två val man välja:
Profile – här kan man välja språk, byta lösenord, välja vilken dashboard ska användas som hem dashboard när du loggar in.
Logout – används för att logga ut från konto och komma tillbaka till mydevices.cloud hemsida.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
info@induo.com

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök