skip to Main Content
Från 2g till 5g -näten fasas utDigitaliseringen har ju tagit fart rejält under början av 2020-talet och den möjliggör så mycket. GSM lanserades för snart 30 år sedan. 3G för 20 år sedan. Bägge dessa tekniker utvecklades åren innan dess, tekniken är så att säga föråldrad och vi ser snart att den kommer att fasas ut. Första steget har redan tagits när Telia 2021 meddelade att de påbörjar utfasningen av 3G. Enligt Telia skall 3G vara utfasat till mitten 2024 och Telias 2G-nät skall vara avvecklat till slutet av 2025, mer om operatörernas planer nedan.

GSM och 3G fasas ut för nya tekniker

2g till 5gVid tiden för GSM, fanns privata radionät och GSM tillgängliga som tekniker. Vid tiden för 3Gs lansering hade även tekniker som WiFi och Bluetooth sett dagens ljus. Idag finns många tekniker tillgängliga med allt från 4G till 5G, LoRaWAN, Sigfox, BLE och privata radionät och radiolänkar.

2G- och 3G-näten är idag gammal teknik och kommer snart att fasas ut. 2G och 3G används för telefoni, mobilt bredband men även uppkoppling av samhällskritiska system, men även naturligtvis många äldre M2M-system som varit i drift i många år. För att säkerställa en bra och smidig övergång, utan risk för avbrott i verksamhetsviktiga funktioner krävs framförhållning, planering och samverkan på många nivåer.

Detta inlägg baseras vad som kom fram vid PTS möte med operatörerna där de den 28 september 2021 samt 4 oktober 2022 intervjuades om vad som händer i näten.

När släcks näten?

Detta sker litet i det tysta. Som du säkert märkt på din Smartphone står det allt mer sällan EDGE eller 3G på skärmen som uppkopplingsteknik. Röstsamtal har digitaliserats och går via 4G-näten och Wifi. För IoT/M2M börjar allt fler jobba via LTE, en trend som pågått länge. Nya tekniker som LTE-CATM1 och Narrowband IoT (NB-IoT) är nya tekniker som byggs för fullt i mobilnäten. Och för den som vill byta från 2G är dessa standarder jämförbara eller snabbare om man ser till hastighet, och de håller minst lika god täckning som 2G. För den som jobbar med 3G idag är 4G tekniken att titta på, om man vill ha högre hastigheter vill säga.

Sedan finns ju andra tekniker med egen radiofrekvens eller med frekvens som delas av andra exempelvis LoRaWAN och Sigfox.

Så tekniken finns på plats för att ta höjd för stängningen som kommer att bestämmas av utvecklingen på marknaden och kanske framförallt hur spektrum utnyttjas effektivast. Ett exakt slutdatum för näten kan inte ges, det kommer sannolikt också variera både mellan olika operatörer och olika regioner.

Som vi skrivit om tidigare så kommer 3G näten att stängas ned före 2G, det är vår bedömning och sett till andra länder har det skett i den ordningen, man börjar med 3G-näten eftersom 2G-näten används för olika typer av uppkopplade processer med låga krav på bandbredd, exempelvis inom säkerhet, tracking, M2M och en del IoT-lösningar.

Blickar vi ut så ser det ut att 3G kommer avvecklas i närtid och 2G inom 3-4 år om man ser till den globala marknaden. IT&Telekomföretagens bedömning är att utvecklingen kommer vara likartad i Sverige och där håller vi med. Ta höjd för att påbörja ditt arbete snarast!

Operatörernas planer för näten

Post och Telestyrelsen har löpande genomgångar av de olika operatörernas planer framöver. 5G byggs, inte bara i Sverige utan i hela världen och detta innebär ett teknikskifte. Övergripande kan man inte förvänta sig att operatörer har alla nät igång på en gång och det innebär att det kommer ske ett teknikskifte i mobilnäten vilket som sagt följer utvecklingen i hela världen. Frekvenstillstånden för banden går ut 2025. Frekvenserna, som är teknikneutrala, kommer 2023 auktioneras ut igen. De två banden är 900/2100 MHz och de används för både 4G och 5G idag. Uppmaningen är tydlig: köp inte nya saker som bara fungerar både GSM och 3G.

För den som jobbar med SIM-kort med roamingbehov är detta alltså centralt, har du utrustningar som rör sig mellan olika länder ställs högre krav på att ta reda på vilka nät som stöds.

Övergripande är frekvenserna i mobilnäten är teknikneutrala, det innebär att, marknaden bestämmer vad innehållet på frekvenserna skall vara. Övergripande används idag 900 MHz-bandet för 2G yttäckning, och exempelvis 2100 MHz för 3G kapacitetsutbyggnad. Frekvenserna går också ut och ny tilldelning skall ske, per den 31 december 2025.

4G och 5G är summerat säkrare, energisnålare, frekvenseffektivare och kostnadseffektivare nät. De är avsevärt bättre alternativ än 2G/3G. Därför vill också operatörerna gemensamt se till att införa dessa tekniker.

Vi sammanfattar operatörernas planer så här:

TELIA

Telia kommer att släcka 3G helt något kvartal in 2024. Telia kommer att stänga 2G vid utgången av 2025. Telia kommer att successivt stänga 3G i de delar av nätet som drar minst trafik och där det finns överlappande täckning med 4G. Beslut tas basstation för basstation, finns annan täckning går det att stänga basstationen. Utvecklingen är att 3G minskar kraftigt. 2G får vara kvar oförändrat fram till utgången 2025.

Telenor

Telenor gör en kontrollerad utfasning av 3G i etapper fram till 2025. 2G nedsläckning sker under 2025. Telenor har tagit beslut om tidigarelagd utfasning av 3G vilket sänker förbrukningen med 1 miljon kWh under vintermånaderna 2022/2023.

TELE2

Tele2 samarbetar med Telia runt 3G där nedsläckningen har börjat av 3G på 2100 som används fram till 2024. Men man kör då igång ett annat 3G-band på 900 MHz parallellt med Telenor som sannolikt ligger kvar till 2025.  GSM kommer stängas ned den sista december 2025.

Tele2 samarbetar med Telenor runt 2G/4G/5G också, och deras 2G-planer är alltså samma.

Tre

Tres 4G nät är nyligen modifierat och uppdaterat. 5G byggs för fullt. Tre har inget 2G nät. Man planerar en nedstängning av 3G successivt. Idag har man 3G på 900 resp 2100 MHz. 2100 MHz avvecklas till 2025 men man har inga konkreta planer för 900 MHz utan tror att det kommer leva litet efter 2025. Man kommer inte att stänga en 3G bas om inte 4G erbjuds i närheten samt att det också finns en 3G bas på 900 MHz.

PTS är tydliga att det är ett eget ansvar att anpassa sig för framtiden. För kommersiella användare måste man själva driva utvecklingen och ta ansvar för processen.

Näten har snart nått vägs ände

Som vi berörde innan, teknikerna är gamla och mer spektrumeffektiva lösningar finns idag, och kundernas efterfrågan på äldre generationer nät är inte lika stor, kapaciteten kan erbjudas till annat. Tillverkare av chip och moduler för mobilnäten kommer att fasa ut tillverkningen, i den mån de inte redan fasat ut tillverkningen. Tillgången på denna teknik kommer att bli begränsad inom en nära framtid.

De nya näten är mer energieffektiva och av den anledningen kan en snabb övergång bidra till en positivare påverkan på klimatet. Digitalisering går fort men måste göras på rätt sätt så att inte påverkan på miljön går åt fel håll.

Hur är det med täckningen?

Landets mobilnät byggs ut löpande. 4G idag är mer utbyggt än 2G/3G. Det når också längre då 4G använder lägre frekvensband vilket ger en bättre yttäckning, framförallt där det är glest mellan basstationerna. Och om man kör en batteridriven lösning är 4G avsevärt strömsnålare och räcker längre än andra tekniker, i synnerhet om man kör NB-IoT och LTE CAT-M1.

Hur är det med säkerheten?

Som vi skrivit tidigare är krypteringen i GSM och 3G näten sedan många år knäckta. LTE har en avsevärt starkare kryptering. Även om det hör till ovanligheterna att vi hör om avlyssnad GSM eller 3G-utrustning, så är det fakta och något man bör förhålla sig till. Ytterligare en faktor som talar för 4G.

Litet tips på vägen

Har ni en äldre router eller modemlösning som går via mobilnäten så måste den vara förberedd för 4G. Nu är det så bra att nästan alla modem och routrar vi sålt sedan starten finns i en 4G-version som är kompatibel i datagränssnittet med det som finns att beställa idag.

Många av litet äldre lösningar använder 2G/3G som värmepumpar och hemmalarm, samt hissars nödtelefoner, trygghetslarm men även en stor mängd el-mätare.Här behöver modem, routrar och gateways bytas ut. Ibland handlar det om att även uppdatera tekniska system för att detta skall fungera, men från vår horisont, om du jobbat med vår hårdvara genom åren, så har vi i de allra flesta fall lösningar som bara betyder att du måste byta ut själva enheten som kopplar sig mot mobilnäten.

För den professionella organisation som har en lösning med 2G/3G bör man redan idag göra en plan för det framtida skiftet. Investera inte mer just nu i lösningar som är beroende av 2G eller 3G om du tänker mer än något år bort.

Den största utmaningen till 2025 är att identifiera alla uppkopplade maskiner och migrera dem till ny teknik.

Och ett par sista ord

IT&Telekomföretagen vill ju värna om alla sina medlemmars intressen och nämner att 2G och 3G kan ersättas med en Sigfox eller LoRaWAN-lösning men där vill vi höja ett varningens finger. Sigfox och LoRaWAN är beroende av fria frekvensband, de kan endast användas för lösningar som inte är beroende av att varje lösning lyckas eller når fram inom viss tid. Frekvenserna tillåter endast intermittent överföring av värden, det är ett duty-cycle krav vilket gör att enstaka sensorvärden kan överföras, men inte mycket mer än så. Och om du har en vision att kunna köra LoRa för dataöverföring kontinuerligt för styrsignaler, nja, då är det inte det du skall titta på då är det ett eget radionät du behöver. Oavsett om du vill prata LoRa, 4G/5G eller radionät så har vi lösningarna!

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
info@induo.com

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök