skip to Main Content

Wzzard

Wzzard är sensornoder avsedda för IIoT i krävande miljöer som tillverkningsindustri, processindustri och grustag, applikationer som kräver extra miljötålighet. Wzzard kan anslutas till standardsensorer för att mäta nivå, tryck eller temperatur och skicka data vidare till Internet of Thingsapplikationer.

Batteridriven
Miljötålig
Hög säkerhet
För alla typer av givare