skip to Main Content
Luftkvalitetspaket mini innehåller en klimatsensor som ansluts till mobilnäten och drivs med nätström via ett nätaggregat.

I guiden nedan använder vi två begrepp som kan vara nya för dig. Widget avser en inramad ruta i användargränssnittet där en visst typ av information visas, exempelvis temperaturvärden. Dashboard avser en samling av widgets, en hemskärm med alla widgets samlade.

Första steget är att du packar upp din sensorenhet märkt AKKR8. Enheten innehåller SIM-kort och sensorer för mätning av luftkvalitet, allt till en fast månadskostnad. Hur du packar upp enheten och ansluter den till ström kan du läsa mer om här.

Steg 1: Scanna koden

I botten på enheten sitter en QR-kod som du kan scanna med din mobiltelefon, eller så kan du skriva in länken för aktivering som finns i manualen du fick med i en webläsare på en dator. Du kommer då till vår portal mydevices.com
Skapa lösenord

Steg 2: Ändra lösenord
Du skall nu ange ett lösenord för inloggning. Välj absolut inte det förslag vi har nedan, välj ett säkert men kom ihåg det.

Ändra lösenord

Steg 3: Inloggad
Väl inloggad kommer du att se en startskärm med data från din sensor. Men det är inte färdigt än, du måste ange en mailadress för att kunna logga in igen.
Steg 4: Ändra mailadressen
Varje enhet har en temporär mailadress som du skall ändra till den adress du vill associera ditt konto till. Gå in under de tre prickarna uppe till höger och välj profile.

Steg 5: Ange mailadressen
Skriv in din mailadress och ange förnamn och efternamn, klicka spara. Nu har du angett lösenord och användarnamn för att kunna logga in igen. Behöver du byta ditt lösenord så går du in under de tre prickarna och security.

Steg 6: Se data

enhetsöversikt

Enhetsöversikten visar:
enhetens namn
matningsspänningen i volt
signalstyrka för anslutningen
läsfel visar om det finns något läsfel i enheten
senaste anslutning visar tid när enheten var senast var ansluten och rapporterade data
Steg 6: Kartan
device position Kartan visar området där enheten befinner sig. Denna widget fungerar som en vanlig Google Maps-applikation. Du kan skrolla, flytta runt kartan och om man håller muspekaren över ikonen med termometer så kommer det att visas ett pop-up fönster med information från sensorn. Här kan du se den senaste mätningen från de inbyggda sensorerna. Sensorn kommer att visas på kartan på en position (latitud och longitud) som du själv kan ändra. Denna funktion gör att du själv kan sätta ut enheterna på en karta där de befinner sig.
Steg 7: Temperatur
temperaturerTemperatur visar den senaste temperaturen som skickats. Widgeten ändrar bakgrundsfärg vid olika förutsättningar. Kallare än 20°C visas bakgrunden som gul, kallare än 5°C visas blå, är det varmare än 24°C visas orange, varmare än 30°C visas röd. Mellan 20-24 grader är bakgrunden grön.
Steg 8: Temperaturtrender

temperaturtrenderTemperaturtrend visar temperatur från alla sensorer och man kan ställa in hur lång tid bak den visar. Det går att visa olika tidsintervall för data. Om du klickar på klocksymbolen så kan du ändra tidsintervallet. Då är det lätt att följa temperaturmätningar och se mätningar upp till 30 dagar tillbaka i realtid.

När du öppnar upp inställningarna för tidsintervall kommer ett popupfönster att dyka upp, se mer nedan!

Realtime visar mätvärden i realtid. Du kan ställa in hur du vill att tidsintervallet skall visas i diagrammet från 1 minut till 30 dagar tillbaka. Detta gör att du kan se historiken på med upp till en månad tillbaka. Glöm inte att trycka på Update för att uppdatera och spara ändringarna.

temperaturdiagram

Du kan trycka på History för att byta till inställningar som visar historiken för mätvärden för en specifik dag, vecka eller månad beroende hur du ställer in inställningarna. Glöm inte att tryck på Update för att uppdatera och spara ändringar.

När du har använt historikfunktionen så behöver du ändra tillbaka till Realtime för att mätvärden ska visas korrekt och uppdateras vid varje mätning.

Steg 9: Luftfuktighet
LuftfuktighetstrenderNästa widget visar Luftfuktighet. Den här widgeten fungerar på samma sätt som temperaturwidgeten vi beskrev ovan. Normalvärdet visas med ljusblå färg, röd färg visas när värden på luftfuktighet under- eller överstigit gränsvärdena. Normalvärde för luftfuktighet är 40-60%.
Steg 10: Luftfuktighetstrender
Luftfuktighetstrenden fungerar enligt samma princip som temperaturtrenden. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 11: eCO2
koldioxidNästa widget visar eCO2, ett beräknat CO2-värde. Den inbyggda sensorn för luftkvalitet mäter ekvivalent CO2 (eCO2). Ekvivalent CO2 är en indikation på koncentrationen av CO2. Denna widget fungerar på samma sätt som andra widgets. Normalvärdet visas med grön färg och ändrar färg till orange när nivån överstiger 800 och rött när nivån överstiger 1000 ppm. Vi följer European Collaborative Action (ECA) studier om luftkvalitet och har satt upp larmnivåer efter deras standard.
Steg 12: eCO2-trender
eCO2-trenden fungerar enligt samma princip som andra trendgrafer. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 13: eTVOC
Luftföroreningar i ppbNästa widget ”Luftföroreningar” visar eTVOC, ett beräknat TVOC-värde. Denna widget visar total mängd flyktiga organiska föreningar i luften. eTVOC står för ekvivalent total mängd flyktiga organiska föreningar och är ett mått på den totala mängden av alla utsläppta gaser som kommer från gifter och kemikalier. Sensorn kan inte detektera samtliga organiska föroreningar som finns, men har stöd för alkoholer, aldehyder, ketoner, organiska syror, aminer, alifatiska och aromatiska kolväten. Denna widget fungerar på samma sätt som andra widgets. Normalvärdet visas med grön färg, vid 400 ändras färgen till gul, vid 2000 visas orange färg och när nivån överstiger 20000 ppb visas rött.
Steg 14: eTVOC-trender
eTVOC-trenden fungerar enligt samma princip som andra trendgrafer. Här gäller även samma princip om du vill se realtid eller historiska värden. Glöm inte att ändra tillbaka till Realtime för att mätningarna ska visas korrekt i widgeten.
Steg 15: Larmwidget

I larmwidgeten kommer detaljerad larminformation att visas om enheten detekterar att temperaturen har stigit över ett gränsvärde. Larm kommer att rapportera till den email adress du angav vid beställning. Man kan se vilken tid larmet har skapats och vilken sensor som rapporterade in den avvikande temperaturen.
16. Schemainställningar
När du klickar på enhetens namn i denna lista:
Inställningar
kommer du vidare till nästa dashboard med schemainställningar för hur ofta enheten skall ladda upp. Så här ser dashboarden med inställningar för schemaläggning ut:

schemaläggning
För att ändra inställningar för schemat:
I widgetrutorna accepteras bara siffror. I ”Antal timmar mellan varje mätning dagschema” och ”Antal timmar mellan varje mätning nattschema” kan du bara ange mellan ”1” och ”10”. Glöm inte att spara de ändringar du gör. Tryck på ”✔︎” för att spara ändringarna. Det kommer upp ett fönster under widgeten som informerar dig att ändringarna har sparats.
Luftkvalitetspaket mini har en mätsekvens på runt 25 minuter för varje mätning, vi rekommenderar därför att du mäter en gång per timme som tätast. Med tätare mätningar så kommer temperaturen i kapslingen att stiga. Vi har konfigurerat enheten så vid leverans. Vi delar dagen i två perioder: ”dagschema” och ”nattschema”. Vi anger att dagtid startar 7 och varar fram till klockan 22. Enheten synkar tidszonen automatiskt. Vill du ändra dag och nattschema så anger du klockslag.

Varje ändring till enheten slår igenom efter 1-2 uppladdningar till plattformen, alltså inte direkt då de normalt inte är uppkopplade.

Steg 18: Auditlogs
Auditlogs visar allmän historik om ditt konto, din enhet och din dashboard. Här kan man se vem och vad har gjorts från den dagen enheten, dashboard och konto har skapats.
Steg 19: Profil

profil

Uppe till höger vid ditt användarnamn finns en meny man kan komma till och där finns två val man välja:
Profile – här kan man välja språk, byta lösenord, välja vilken dashboard ska användas som hem dashboard när du loggar in.
Logout – används för att logga ut från konto och komma tillbaka till mydevices.cloud hemsida.

Om du har ytterligare frågor, kontakta vår support:

Till vårt supportformulär

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
info@induo.com

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök