skip to Main Content
Radiomodem är en viktig framgångsfaktor i framtidens smarta elnät. Radiomodem är en av de kanske mest tillförlitliga dataöverföringsmetoder för kritiska driftsövervakningsapplikationer inom bland annat eldistributionsområdet.

Effektivare eldistributionsnät med radiomodem

SATELs radiomodem är perfekta byggstenar för smarta elnät, genom en mångårig erfarenhet kan vi erbjuda idriftsättningsklara lösningar eller bara byggstenar för pålitlig kommunikationsinfrastruktur.

Smart grid transformator

Tillgängligt och snabbt

Tillförlitlig kommunikation gör det enkelt att kontrollera processer med hög driftsäkerhet. Att snabbt kunna kontrollera situationer längs elnätet är viktigt för att ett kraftnät som skall fungera optimalt där även förebyggande underhåll är en viktig del för att minimera dessa situationer.

Alla former av energiproduktion – vattenkraftverk, vindkraftverk, kärnkraftverk, kraftvärmeverk – har situationer där radiomodem är användbara. Radiomodemen kan användas för till exempel processövervakning och processtyrning.

Radiomodem är den perfekta lösningen för system som kräver hög tillförlitlighet och säkerhet, framförallt där avstånden är långa eller kommunikationspunkterna svåra att nå. Den som äger sitt privata radionät har full kontroll över datakommunikationsnätet för överskådlig framtid, ett nät som både går att expandera, uppdatera och förändra. Eftersom radiomodem är operatörsoberoende, förblir driftskostnaderna minimala genom hela systemets livslängd. Privata nätverk erbjuder även högre tillgänglighet och tillförlitlighet jämfört med operatörsbaserade alternativ.
Jämförelse mellan radiomodem och GPRS

Oberoende analys av IP-baserade trådlösa nätverk för överföring av väderdata. Examensarbete, Aalto-universitetets högskola för elektroteknik, Institutionen för kommunikation och nätverk.

Transmissionsnät

Transmissionsnät måste klara av stränga säkerhets- och stabilitetsstandarder. Nätet är ständigt föränderligt och det gäller att ha kontroll på nätet genom hela dess livslängd. Nätoperatörer behöver tillförlitlig datakommunikation för att styra och övervaka elnätet. Publika kommunikationsnät erbjuder ofta inte tillräcklig tillgänglighet och korta svarstider.

Med radiomodem erhålls en hög driftsäkerhet, dessutom finns det möjlighet att bygga in redundans i näten i form av redundanta basstationer till exempel.

Distributionsnät

Traditionella kraftdistributionsnät förvandlas inom kort till smarta elnät med en avsevärt högre grad av automation än tidigare. Den förgrenade karaktär ett distributionsnät erbjuder och deras sårbarhet vid förändrade väderförhållanden är faktorer som kräver tillgänglighet och interoperabilitet.

Smarta elnät en översikt

SATELs radiomodem är ett oberoende datakommunikationsnät med hög tolerans mot väder och vind. Radiomodem är strömsnåla och kan överleva många dygn även på mindre batteribackuper.

Genom distributionsautomation kan nätägaren uppnå operativ kontroll av nätet. Att övervaka ström och spänning i olika delar av nätet och skicka kommandon till enheter som frånskiljare och transformatorer för att styra eldistributionsnätet. Tio eller hundratals fjärrenheter måste kunna nås utan fördröjningar, en kommunikationslatens på flera sekunder är inte att tänka på.

SATELs radiomodem erbjuder kryptering och möjlighet att dela distributionsnätet i mindre kommunikationsnoder med en smart nätverkstopologi. Olika delar av nätet kan separeras med olika frekvenser, unika adresser eller specifika nätverks-ID.

Passande protokoll

SATELs produkter stöder en rad protokoll och kan kopplas till såväl Ethernetnätverk som seriell- och I/O-kommunikation. Exempel på protokoll som stöds är IEC60870, IEC61850, Modbus och Profibus. Radionätverken kan realtidsövervakas med antingen den kostnadsfria programvaran NMS alternativt via SNMP-baserade övervakningssystem.

Radiomodem SATELLINE-EASY med och utan display
adiomodem i smarta elnät
Kom igång

Hjälp igång

I samarbete med SATEL och en rad kunniga specialister över hela världen erbjuder vi en rad olika tjänster runt uppbyggnaden av radionät med allt från projektering till fälttester.

Läs mer om smarta elnät

Ethernetradiomodem SATELLAR

Radiomodem med IP

SATELLAR radiomodem med ethernet och digital radioteknik. Fungerar även med seriella protokoll. Avancerad radioteknik med 1 eller 10 W uteffekt för lång avstånd.

IP-radiomodem

Radiomodem SATELLINE-3AS med NMS och display som tillval

Seriella radiomodem

SATELLINE-3AS NMS radiomodem för seriell kommunikation. Med nätövervakningsmöjligheter och för en rad olika frekvensband med möjligheter till 1 eller 10 W uteffekt.

SATELLINE-3AS NMS

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
info@induo.com

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök